ROLL OF HONOUR
2017-2018
CLASS - X TOPPER STUDENTS
CBSE TOPPERS, 2017
PHILEMON KURIAKOSE
(96.6%)
SAKSHAM SOOD
(96%)
RAGHAVENDRA SINGH NEGI
(95.8%)
ADITYA KUTHIALA
(95.6%)
PURAV MOKTA
(93.6%)
SHRADHEY THAKUR
(93.4%)
AARADHYA THAKUR
(92%)
GIRISH GUPTA
(92%)
AKSHAT NAGAR
(91.6%)
RAGHAV SOOD
(91.4%)
PRADYUMN SHARMA
(91.4%)
MUKUL BHARDWAJ
(91.2%)
KARAN SINGH THAKUR
(91%)
ABHYUDAY SHARMA
(91%)
OM SHARMA
(90.6%)
BALADITYA SHIVRAM
(90.4%)
AATREYA KAPOOR
(90.4%)
ADITYA AGGARWAL
(90.2%)
KAUSTUB SHARMA
(90%)
ISHAAN SACHDEVA
(90%)
SIDHARTH SHARMA
(90%)
HIMANSHU SARASWAT
(90%)
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

YEAR NAME BOARD PERCENTAGE
2011 PARIKSHIT SHARMA CBSE 10 Pts
2011 ARYAN KASHYAP CBSE 10 Pts
2011 UFKRIST SINGH CBSE 10 Pts
2011 PARAS SHARMA CBSE 10 Pts
2011 MAYANK PLAHA CBSE 10 Pts
2010 ABHISHEK VERMA ICSE 96.26%
2009 APURAV SHARMA ICSE 94.29%
2008 ABHINAY SHARMA ICSE 93.86%
2007 DURGESH NANDAN SINGH ICSE 96%
2006 SAHIL THAKUR ICSE 97.20%
2005 ISHAAN SHARMA-1 ICSE 95.60%
2004 ARUN SHYAM ICSE 93.80%
2003 SOMIT GUPTA ICSE 94%
2002 SHASHANK SOOD ICSE 94%
2001 KAMAL VERMA ICSE 93.60%
View All